Bezpłatne i anonimowe konsultacje psychologiczne z zakresu zdrowia seksualnego dla studentów.

Bezpłatne i anonimowe konsultacje psychologiczne z zakresu zdrowia seksualnego dla studentów.

Przypominamy i zapraszamy,

Oferta skierowana do osób, które doświadczają trudności w sferze psychoseksualnej, mają problemy w relacji z partnerem/ką lub po prostu chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego.

Sesja konsultacyjna ma na celu określenie charakteru problemu, wyznaczenie obszaru do zmiany i dalszej pracy oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań. Konsultacja  trwa 60 minut. Terminy i godziny spotkań są dostosowane do potrzeb klienta. Spotkania odbywają się w Dzielnicy Śródmieście.

ZAPISY POD NR. TELEFONU: 668 133 085
* Liczba bezpłatnych konsultacji jest limitowana i dotyczy studentów/ek warszawskich uczelni wyższych.