O projekcie

Projektu pn. „LICENCJAT” Z PROFILAKTYKI, CZYLI TRZYLETNI PROJEKT PROFILAKTYKI HIV I STI WŚRÓD STUDENTÓW/EK jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS w latach 2015-2017-zadanie publiczne pn. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV oraz innych STI.

CHCESZ WIĘCEJ?


Get it on Google Play