Stowarzyszenie Program STACJA

Stowarzyszenie Program STACJA powstało w 2003 roku przy Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych PTP, z założeniem utworzenia Hostelu Interwencyjnego i wprowadzenia na ulice Warszawy pracy metodą streetworkingu. Projekt był realizowany ze środków z funduszy strukturalnych do 2008 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest docieranie do młodych osób z działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi oraz wsparciem, bezpośrednio tam, gdzie przebywają. STACJA prowadzi działania środowiskowe (outreachworking) skierowane do m.in. młodzieży i młodych dorosłych spędzających czas na ulicach (streetworking) oraz bawiących się w klubach i na imprezach masowych – np. Juwenaliach, na Przystanku Woodstock (partyworking).

www.programstacja.org.pl

www.facebook.com/ProgramStacja

CHCESZ WIĘCEJ?


Get it on Google Play