Profilaktyka bez lania wody czyli STACJA nad Wisłą!

Profilaktyka bez lania wody czyli STACJA nad Wisłą!

Od czerwca macie możliwość spotkać nas także nad Wisłą! Partyworkerki STACJI będą odbywały dyżury profilaktyczno-edukacyjne w okresie czerwiec – wrzesień w klubach na Bulwarach Wiślanych. Zapraszamy do Barka Snu Pszczoły, Plażowa i Cud nad Wisłą.

Więcej informacji o tym działaniu znajdziecie w zakładce Kalendarz Akademicki.

Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny w zakładce Plan Zajęć.

Działanie jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.