O projekcie

I edycja projektu w latach 2015-2017

Projektu pn. „LICENCJAT” Z PROFILAKTYKI, CZYLI TRZYLETNI PROJEKT PROFILAKTYKI HIV I STI WŚRÓD STUDENTÓW/EK jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS w latach 2015-2017-zadanie publiczne pn. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV oraz innych STI.

II edycja projektu w latach 2018-2020

Projektu pn. Połączenia CTRLowane - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV" jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.

CHCESZ WIĘCEJ?


Get it on Google Play

III edycja projektu w latach 2021-2023

Projektu pn. Połączenia CTRLowane – program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV” jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2021 roku do grudnia 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.